Đề tài Vật lý màng mỏng - Màng mỏng nhiệt tổng quan

Số trang: 11
Loại file: pdf
Lượt xem 2994
Lượt tải 370

Thông tin tài liệu

Ngày đăng : 21/02/2018 13:01

Mô tả :Tính chất nhiệt của màng mỏng khác hoàn toàn với tính chất nhiệt của vật liệu khối. Ví dụ:Độ dẫn nhiệt của kim cương đơn tinh thể ở nhiệt độ phòng khoảng 2 200 W m-1 K-1 ở, với màng kim cương có độ dày < 1mm thì độ dẫn nhiệt khoảng 100 W m-1 K-1

Vui lòng click vào nút TẢI XUỐNG bên dưới để tải tài liệu:

Đề tài Vật lý màng mỏng - Màng mỏng nhiệt tổng quan