Đề tài Thiết kế xây dựng Công trình được xây dựng tại Hà Nội

Số trang: 218
Loại file: pdf
Lượt xem 1969
Lượt tải 236

Thông tin tài liệu

Ngày đăng : 21/02/2018 14:01

Mô tả :Đất n-ớc ta đang thời kỳ đổi mới , đã và đang ngày càng phát triển mạnh mẽ về mọi mặt để lớn mạnh , để sánh vai cùng các c-ờng quốc năm châu . Do đó việc đào tạo đội ngũ chất xám là điều cần thiết để phục cho đất n-ớc sau này, đi cùng nó là các cơ sơ hạ tầng cũng đã và đang đ-ợc phát triển, xây dựng mới. Đi đôi với sự phát triển đó thì nhu cầu cần thiết của con ng-ời cũng tăng do đó việc xây dựng những khách sạn cũng cần thiết. Chung c- ở ph-ờng Dịch Vọng Cầu Giấy cũng đ-ợc xây dựng cùng với sự phát triển của đất n-ớc. Công trình đ-ợc xây dựng tại Hà Nội Đặc điểm về sử dụng: Toà nhà có 11 tầng gồm 10 tầng chính và 1 tầng mái, tầng 1 đ-ợc sử dụng chủ yếu là nhà để xe và bán hàng. Tầng 2-10 chủ yếu là các phòng ngủ và phòng ăn, bếp.

Vui lòng click vào nút TẢI XUỐNG bên dưới để tải tài liệu:

Đề tài Thiết kế xây dựng Công trình được xây dựng tại Hà Nội