Đề tài Thiết kế xây dựng Khách sạn Đại Dương

Số trang: 22
Loại file: pdf
Lượt xem 2861
Lượt tải 357

Thông tin tài liệu

Ngày đăng : 14/01/2018 00:55

Mô tả :Môi tr-ờng cùng điều kiện tự nhiên và con ng-ời luôn có mối quan hệ khăng khít với nhau, mối quan hệ này ngày càng trở nên quan trọng. Do vậy kiến trúc đã và đang là cầu nối gắn kết con ng-ời với thiên nhiên một cách hài hoà nhất. Điều đó đ-ợc thể hiện thông qua đồ án tốt nghiệp “Khách Sạn é?I DUONG”.Sau năm năm theo học và đ-ợc sự giáo dục đầy nhiệt huyết và tận tình của quý thầy cô giảng viên Tr-ờng Đại Học Kiến Trúc Hà Nội. Nay em đã phần nào tiếp thu và góp nhặt đ-ợc những kiến thức tối thiểu để b-ớc vào đời. Đ-ợc sự dạy dỗ, chỉ bảo và giúp đỡ nhiệt tình của các thầy cô giáo trong những năm học tập, tự bản thân tìm hiểu học hỏi qua các tài liệu cùng sự say mê với kiến trúc, em đã thực hiện đồ án này với hy vọng gửi gắm vào đó một ý t-ởng kiến trúc của mình.

Vui lòng click vào nút TẢI XUỐNG bên dưới để tải tài liệu:

Đề tài Thiết kế xây dựng Khách sạn Đại Dương