Đề tài Thiết kế xây dựng Ký túc xá trường y tế II Đà Nẵng

Số trang: 70
Loại file: pdf
Lượt xem 93
Lượt tải 70

Thông tin tài liệu

Ngày đăng : 27/11/2017 22:22

Mô tả :Ký túc xá trường y tế II Đà Nẵng đ-ợc xây dựng tại thành phố Đà Nẵng. Công trình đ-ợc xây dựng theo qui hoạch tổng thể của tr-ờng y tế II Đà Nẵng đ-ợc sự phê duyệt của sở xây dựng Đà Nẵng và các nghành chức năng nhằm giải quyết về điều kiện ăn ở và học tập cho sinh viên.Công trình đ-ợc xây dựng gần trục đ-ờng giao thông chính rất thuận lợi cho việc đi lại và xây dựng công trình . Công trình thi công cách xa khu giảng đ-ờng mặt chính của công trình đón gió Đông Nam nên không khí thoáng mát đây là điều kiện tốt để đảm bảo điều kiện ăn ở cho sinh viên.Do tính chất và mục đích sử dụng của công trình là nhà ký túc xá và từ qui hoạch tổng thể kiến trúc của tr-ờng nên mặt bằng của khu đất xây dựng phù hợp với qui hoạch của tr-ờng. Mặt đứng của công trình có sử dụng các đ-ờng trang trí bằng các lam bê tông để có bố cục phù hợp với cảnh quan của tr-ờng.

Vui lòng click vào nút TẢI XUỐNG bên dưới để tải tài liệu:

Đề tài Thiết kế xây dựng Ký túc xá trường y tế II Đà Nẵng