Đề tài Thiết kế xây dựng Nhà làm việc - Trường đại học Hải Phũng

Số trang: 256
Loại file: pdf
Lượt xem 1762
Lượt tải 210

Thông tin tài liệu

Ngày đăng : 21/02/2018 14:51

Mô tả :.Giới thiệu công trình: - Tên công trình: Nhà làm việc - Tr-ờng đại học Hải Phũng - Địa điểm xây dựng: Ki?n An-H?i Phũng - Đơn vị chủ quản: Tr-ờng đại học Hải Phũng - Thể loại công trình: Nhà làm việc. - Quy mô công trình: Công trình có 9 tầng hợp khối: + Chiều cao toàn bộ công trình: 35,80m + Chiều dài: 54,60m + Chiều rộng: 18,60m Công trình đ-ợc xây dựng trên khi đất đã san gạt bằng phẳng và có diện tích xây dựng khoảng 6090m2 nằm trên khu đất có tổng diện tích 870 m2. - Chức năng phục vụ: Công trình đ-ợc xây dựng phục vụ với chức năng đáp ứng nhu cầu học tập và làm việc cho cán bộ, nhân viên và toàn thể sinh viên của tr-ờng. Tầng 1: Gồm các phòng làm việc, sảnh chính và khu vệ sinh Tầng 2: Gồm các phòng làm việc, th- viện, kho sách Tầng 3 đến tầng 9: Gồm các phòng làm việc khác.

Vui lòng click vào nút TẢI XUỐNG bên dưới để tải tài liệu:

Đề tài Thiết kế xây dựng Nhà làm việc - Trường đại học Hải Phũng