Đề tài Thiết kế xây dựng Nhà làm việc Viện nghiên cứu sinh thái biển Hà nội

Số trang: 6
Loại file: pdf
Lượt xem 33
Lượt tải 6

Thông tin tài liệu

Ngày đăng : 27/11/2017 22:22

Mô tả :Theo “Báo cáo kết quả khảo sát địa chất công trình Viện Nghiên Cứu Sinh Thái Biển , giai đoạn phục vụ thiết kế bản vẽ thi công”, khu đất xây dựng tương đối bằng phẳng, đ-ợc khảo sát bằng ph-ơng pháp khoan, xuyên động. Từ trên xuống gồm các lớp đất có chiều dày ít thay đổi trong mặt bằng:Lớp 1: Đất đắp chiều dày 1 mLớp 2: Sét pha dẻo nhão 7,2 mLớp 3: Sét pha 6,8 mLớp 4: Cát pah 6,2 mLớp 5: Cát hạt trung có chiều dày ch-a kết thúc trong phạm vi khảo sát.1.3. Khí hậu:- Gió : H-ớng gió chủ đạo Đông bắc và Đông nam .- M-a : L-ợng m-a trung bình ở Hà Nội 1676mm- Nhiệt độ : Nhiệt độ trung hàng năm là khoảng 23oC.- Độ ẩm trung bình 75% - 80%.- Hai h-ớng gió chủ yếu là gió Tây - Tây Nam và Bắc - Đông Bắc, tháng có sức gió mạnh nhất là tháng 8, tháng có sức gió yếu nhất là tháng 11, tốc độ gió lớn nhất là 28m/s.

Vui lòng click vào nút TẢI XUỐNG bên dưới để tải tài liệu:

Đề tài Thiết kế xây dựng Nhà làm việc Viện nghiên cứu sinh thái biển Hà nội