Đề tài Thiết kế xây dựng Toà nhà văn phòng cho thu

Số trang: 89
Loại file: pdf
Lượt xem 118
Lượt tải 89

Thông tin tài liệu

Ngày đăng : 27/11/2017 22:22

Mô tả :Trong những năm gần đây cùng với sự phát triển của đất n-ớc, ngành xây dựng cơ bản đóng một vai trò hết sức quan trọng. Cùng với sự phát triển mạnh mẽ của mọi lĩnh vực khoa học và công nghệ, ngành xây dựng cũng đã và đang có những b-ớc tiến đáng kể. Để đáp ứng đ-ợc nhu cầu ngày càng cao của xã hội, chúng ta cần một nguồn nhân lực trẻ là các kỹ s- xây dựng có đủ phẩm chất năng lực và tinh thần cống hiến để tiếp b-ớc các thế hệ đI tr-ớc, xây dựng đất n-ớc ngày càng văn minh và hiện đại hơn.Đối với một sinh viên nh- em việc chọn đề tài tốt nghiệp sao cho phù hợp với sự phát triển chung và phù hợp với bản thân là một vấn đề quan trọng. Với sự đồng ý của Khoa Xây Dựng và sự h-ớng dẫn ,giúp đỡ tận tình của thầy Lại Văn Thành và thầy Cù Huy Tình. em đã chọn và hoàn thành đề tài “ toà nhàVăn phòng cho thuê ”.

Vui lòng click vào nút TẢI XUỐNG bên dưới để tải tài liệu:

Đề tài Thiết kế xây dựng Toà nhà văn phòng cho thu