Đề tài Thiết kế xây dựng Trụ sở công ty xây dựng Vinaconex

Số trang: 37
Loại file: pdf
Lượt xem 61
Lượt tải 38

Thông tin tài liệu

Ngày đăng : 27/11/2017 22:22

Mô tả :Giới thiệu chung:-Tên công trình: “Trụ sở công ty xây dựng VINACONEX”- Địa điểm xây dựng: Hà nội. - Chức năng: Phục vụ cho các phòng ban chức năng làm việc, giao dịch và điều hành sản xuất, phòng họp, phòng làm việc của các đơn vị trực thuộc công ty.- Đặc điểm: Công trình đang đ-ợc xây dựng có một diện tích, khuôn viên khá rộng. H-ớng của công trình là h-ớng Tây- bắc. - Quy mô xây dựng: -Công trình xây dựng là một nhà 6 tầng có đầy đủ các chức năng làm việc của một trụ sở văn phòng.-Công trình đ-ợc thiết kế với ý đồ thể hiện một công trình làm việc hiện đại t-ơng xứng với quy hoạch tổng thể của khu vực, sự phát triển của đất n-ớc và nhu cầu làm việc của con ng-ời.

Vui lòng click vào nút TẢI XUỐNG bên dưới để tải tài liệu:

Đề tài Thiết kế xây dựng Trụ sở công ty xây dựng Vinaconex