Đề tài Thiết kế xây dựng Trụ sở giao dịch và ngân hàng

Số trang: 41
Loại file: pdf
Lượt xem 64
Lượt tải 41

Thông tin tài liệu

Ngày đăng : 27/11/2017 22:22

Mô tả :Nhiệm vụ và chức năng: Cùng với sự phát triển của nền kinh tế, các văn phòng đại diện của các cơ quan cần đ-ợc xây dựng để đáp ứng quy mô hoạt động và vị thế của các cơ quan đó. Công trình “Trụ sở giao dịch ngân hàng công th-ơng VN” được ra đời nhằm đáp ứng nhu cầu về hoạt động giao dịch tiền tệ của hệ thống ngân hàng ở chi nhánh thành phố Hải D-ơng là một trong những trọng điểm của khu tam giác kinh tế Đông Bắc.

Vui lòng click vào nút TẢI XUỐNG bên dưới để tải tài liệu:

Đề tài Thiết kế xây dựng Trụ sở giao dịch và ngân hàng