Đề tài Thiết kế xây dựng Trung tâm y tế Thái Bình

Số trang: 52
Loại file: pdf
Lượt xem 81
Lượt tải 52

Thông tin tài liệu

Ngày đăng : 27/11/2017 22:22

Mô tả :Đồ án tốt nghiệp là công trình tổng hợp tất cả kiến thức thu nhận được trong suốt quá trình học tập của mỗi một sinh viên dưới mái trường Đại Học. Đây cũng là sản phẩm đầu tay của mỗi sinh viên trước khi rời ghế nhà trường để đi vào công tá c thực tế. Giai đoạn làm đồ án tốt nghiệp là sự tiếp tục quá trình học bằng phương pháp khác ở mức độ cao hơn, qua đó chúng em có dịp hệ thống hoá kiến thức, tổng quát lại những kiến thức đã học, những vấn đề hiện đại và thiết thực của khoa học kỹ thuật , nhằm giúp chúng em đánh giá các giải pháp kỹ thuật thích hợp.Đồ án tốt nghiệp là công trình tự lực của mỗi sinh viên, nhưng vai trò của các thầy cô giáo trong việc hoàn thành đồ án này có một vai trò hết sức to lớn.Với sự đồng ý của khoa xây dựng và sự h ướng dẫn, giúp đỡ tận tình của các thầy giáo, em đã hoàn thành đề tài “ TRUNG TÂM Y TẾ THÁI BÌNH”

Vui lòng click vào nút TẢI XUỐNG bên dưới để tải tài liệu:

Đề tài Thiết kế xây dựng Trung tâm y tế Thái Bình