Đề tài Thực trạng công tác quản lý nhà nước về đất đai tại phường Thanh Xuân Nam - Quận Thanh Xuân - Thành phố Hà Nội

Số trang: 62
Loại file: pdf
Lượt xem 1192
Lượt tải 139

Thông tin tài liệu

Ngày đăng : 21/02/2018 13:57

Mô tả :(Bản scan) Đất đai luôn là yếu tố không thể thiếu được đối với bất cứ quốc gia nào. Ngay từ khi loài người biết đến chăn nuôi, trồng trọt, thì vấn đề sử đụng đất đai không còn đơn giản nữa bởi nó phát triển song song với những tiến bộ của nền khoa học kỹ thuật, kinh tế, xã hội, chính trị... Khi xã hội càng phát triển thì giá đất (giá quyền sử dụng đất) ngày càng cao và luôn giữ được vị trí quan trọng.

Vui lòng click vào nút TẢI XUỐNG bên dưới để tải tài liệu:

Đề tài Thực trạng công tác quản lý nhà nước về đất đai tại phường Thanh Xuân Nam - Quận Thanh Xuân - Thành phố Hà Nội