Đề tài Đánh giá hiệu quả hệ thống xử lý nước thải của công ty cổ phần thức ăn thủy sản Vĩnh Hoàn 1

Số trang: 54
Loại file: doc
Lượt xem 2397
Lượt tải 296

Thông tin tài liệu

Ngày đăng : 21/02/2018 13:24

Mô tả :Đồng bằng sông Cửu Long là khu vực sông nước với mạng lưới sông ngòi chằn chịt. Vì vậy mà ngành nghề CBTS được quan tâm và phát triển như một điều tất yếu. Tuy nhiên, nước thải từ các ngành nghề này là một mối đe dọa đáng quan tâm đối với môi trường. Chính vì thế cần có những nghiên cứu cụ thể về hệ thống xử lý nước thải để kiểm soát và xử lý tốt nguồn ô nhiễm dễ lây lan này. Một trong những công nghệ xử lý tốt nước thải hiện nay được áp dụng ở Việt Nam là xử lý nước thải bằng bùn hoạt tính. Đây là công nghệ có thể đạt hiệu quả xử lý cao đối với nước thải có hàm lượng chất hữu cơ cao như nước thải thủy sản, nước thải chăn nuôi, Công ty cổ phần thức ăn thủy sản Vĩnh Hoàn 1 là một trong những công ty thành viên của công ty cổ phần Vĩnh Hoàn hoạt động trên ngành nghề sản xuất bột từ phụ phẩm cá (cá tra, cá basa).Theo quá trình quan sát HTXLNT ở Vĩnh Hoàn 1, nước thải sau khi sản xuất đưa về hệ thống thu gom nước và được xử lý với 3 công đoạn: xử lý sơ cấp, thứ cấp, và khử trùng . Trong đó, công nghệ chính trong việc xử lý chất hữu cơ là công đoạn xử lý sinh học bằng bùn hoạt tính mương oxy hóa. Qua kết quả đánh giá cho thấy, nước thải đầu ra của công ty cổ phần thức ăn thủy sản Vĩnh Hoàn 1 có các tiêu chất lượng nước nhưBOD, COD, TSS, pH, TN trong 2 năm 2012 và năm 2013 đạt loại A theo QCVN 11 : 2008/BTNMT.

Vui lòng click vào nút TẢI XUỐNG bên dưới để tải tài liệu:

Đề tài Đánh giá hiệu quả hệ thống xử lý nước thải của công ty cổ phần thức ăn thủy sản Vĩnh Hoàn 1