Đề tài Kỹ thuật sẵn có tốt nhất – Áp dụng cho ngành sản xuất bột giấy và giấy

Số trang: 41
Loại file: pdf
Lượt xem 2725
Lượt tải 336

Thông tin tài liệu

Ngày đăng : 21/02/2018 13:48

Mô tả :Báo cáo này là một trong giải pháp được EPA chấp thuận, báo cáo này nhằm mục đích xác định “kỹ thuật hiện có tốt nhất” trong mối tương quan với: Các tích hợp giải pháp phòng chống ô nhiễm (IPPC) trong phần IV của Cục BVMT giai đoạn từ năm 1992 đến năm 2007. Các giải pháp phòng chống ô nhiễm (IPPC) tích hợp hiện tại được EPA xem xét trong suốt khoảng thời gian từ năm 1992 – 2007. Các giấy phép quản lý chất thải được thực hiện từ năm 1996 đến 2008

Vui lòng click vào nút TẢI XUỐNG bên dưới để tải tài liệu:

Đề tài Kỹ thuật sẵn có tốt nhất – Áp dụng cho ngành sản xuất bột giấy và giấy