Đề tài Thực trạng Đào tạo và phát triển nguồn nhân lực tại công ty cổ phần 27/7 Nam Định

Số trang: 33
Loại file: doc
Lượt xem 400
Lượt tải 48

Thông tin tài liệu

Ngày đăng : 13/01/2018 23:29

Mô tả :1.1. Mục đích viết báo cáo. - Làm rõ luận cứ khoa học (cả lý luận và thực tiễn) về đào tạo phát triển trong doanh nghiệp. - Phân tích rõ thực trạng phát triển nhân lực ở Công ty Cổ phần 27/7 Nam Định từ đó đề ra giải pháp nhằm hoàn thiện công tác đào tạo và phát triển nguồn nhân lực. 1.2. Lý do chọn nghiệp vụ thực tập và đơn vị thực tập Sự thành công hay thất bại của nhiều tổ chức doanh nghiệp đã chỉ ra rằng nguồn lực quan trong nhất của tổ chức hay doanh nghiệp là nhân tố nguồn lực con người. Đó là một trong những nguồn lực quan trọng nhất của sự phát triển kinh tế xã hội. Nhận thức được tầm quan trọng của yếu tố nguồn nhân lực, tất cả mọi cá nhân , tổ chức cần phải quan tâm mạnh mẽ hơn nữa tới công tác đào tạo và phát triển nguồn nhân lực – công tác quyết định để một quốc gia, một tổ chức doanh nghiệp có thể tồn tại phát triển và đi lên trong cạnh tranh, trong thời kỳ hội nhập . Công ty Cổ phần 27/7 Nam Định đang trên con đường phát triển với nhiều cán bộ, công nhân chuyên sâu trong các lĩnh vực: sản xuất, kinh doanh hàng cơ khí, dệt may, .Tập thể công nhân viên trong công ty là một đội công nhân viên trẻ chuyên nghiệp, có hoài bão, say mê chinh phục công nghệ và luôn lao động hết mình để phục vụ khách hàng . Trên chặng đường phát triển của mình công ty đã sát cánh cùng khách hàng đi tới thành công ,giúp các tổ chức doanh nghiệp có những giải pháp nâng cao tối ưu hiệu quả quản lý , năng lực cạnh tranh và hiệu quả sản xuất kinh doanh với các hệ thông công nghệ thông tin toàn diện. Xuất phát từ những lý luận trên có thể thấy rằng yếu tố con người quan trong như thế nào. Chính vì vậy mà em đã quyết định chọn đề tài: “Thực trạng Đào tạo và phát triển nguồn nhân lực tại công ty cổ phần 27/7 Nam Định “ làm đề tài cho bài báo cáo thực tập của mình. 1.3. Ý nghĩa, tầm quan trọng của báo cáo Trong lịch sử phát triển của các hình thái kinh tế xã hội, con ngươì luôn được coi là nhân tố quan trọng nhất, quyết định sự tồn tại phát triển của xã hội. Trong mọi thời đại con người luôn là chủ động sáng tạo ra mọi của cải vật chất, văn hoá xã hội. Trong lịch sử dựng nước và giữ nước của dân tộc ta thì vai trò của nhân tố con người cũng được chứng minh và khẳng định. Để đẩy mạnh công cuộc công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước, bắt đầu từ Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ VI (1986) Đảng ta đa đề ra đường lối đổi mới đất nước. Từ quan điểm trên, sau 15 năm đổi mới nhiều doanh nghiệp đã nhận thức đúng đắn tầm quan trọng của nhân tố con người, đã đề ra được một số giải pháp hữu hiệu để giải quyết tốt mối quan hệ giữa lợi ích cá nhân – lợi ích tập thể – Xã hội và đã thu được những thành công đáng khích lệ. Công ty Cổ phần 27/7 Nam Định là một doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực sản xuất, kinh doanh hàng cơ khí, dệt may. Trong cơ chế thị trường cạnh tranh khắc nghiệt hiện nay thì doanh nghiệp đặc biệt quan tâm đến việc duy trì và phát triển đội ngũ lao động có chất lượng, số lượng phù hợp với yêu cầu của sản xuất kinh doanh, đảm bảo cho sự phát triển của công ty và sự hội nhập, cạnh tranh, thắng lợi của công ty trong tương lai. Tổng số cán bộ, nhân viên của doanh nghiệp hiện nay là 200 người. 1.4. Đối tượng, phạm vi của báo cáo - Đối tượng đào tạo và phát triển nhân lực ở Công ty Cổ phần 27/7 Nam Định. - Phạm vi nghiên cứu: Công ty Cổ phần 27/7 Nam Định. 1.5. Tên nghiệp vụ thực tập 1.6. Kết cấu của báo cáo Ngoài phần mở đầu, kết luận,chuyên đề gồm 5 chương:

Vui lòng click vào nút TẢI XUỐNG bên dưới để tải tài liệu:

Đề tài Thực trạng Đào tạo và phát triển nguồn nhân lực tại công ty cổ phần 27/7 Nam Định