Đề tài Thực trạng và giải pháp bảo vệ đa dạng sinh học ở Việt Nam hiện nay

Số trang: 22
Loại file: pptx
Lượt xem 1435
Lượt tải 179

Thông tin tài liệu

Ngày đăng : 13/01/2018 23:15

Mô tả :Việt Nam được quốc tế công nhận là một trong những quốc gia có tính đa dạng sinh học cao nhất trên thế giới, với nhiều kiểu rừng, đầm lầy, sông suối, rạn san hô. tạo nên môi trường sống cho khoảng 10% tổng số loài chim và thú hoang dã trên thế giới. Việt Nam được Quỹ Bảo tồn động vật hoang dã (WWF) công nhận có 3 trong hơn 200 vùng sinh thái toàn cầu Việt Nam còn là một trong 8 "trung tâm giống gốc" của nhiều loại cây trồng, vật nuôi như có hàng chục giống gia súc và gia cầm

Vui lòng click vào nút TẢI XUỐNG bên dưới để tải tài liệu:

Đề tài Thực trạng và giải pháp bảo vệ đa dạng sinh học ở Việt Nam hiện nay