Đề tài Thực trạng vấn đề bảo vệ quyền và lợi ích của sinh viên làm việc bán thời gian ngoài giờ lên lớp tại Trường Đại học Vinh và một số giải pháp

Số trang: 10
Loại file: pptx
Lượt xem 699
Lượt tải 86

Thông tin tài liệu

Ngày đăng : 31/10/2018 02:18

Mô tả :Lao động là trẻ em, người chưa thành niên Lao động là người cao tuổi Lao động là người khuyết tật Lao động là nữ giới đang mang thai trên 7 tháng tuổi hoặc đang nuôi con dưới 6 tháng tuổi Lao động là người làm những công việc nặng nhọc, độc hại trong môi trường nguy hiểm

Vui lòng click vào nút TẢI XUỐNG bên dưới để tải tài liệu:

Đề tài Thực trạng vấn đề bảo vệ quyền và lợi ích của sinh viên làm việc bán thời gian ngoài giờ lên lớp tại Trường Đại học Vinh và một số giải pháp