Đề tài Thực trạng vấn đề quản trị công ty đại chúng và xác suất vỡ nợ của các công ty niêm yết trên thị trường chứng khoán Việt Nam

Số trang: 127
Loại file: pdf
Lượt xem 209
Lượt tải 2

Thông tin tài liệu

Ngày đăng : 27/11/2017 21:29

Mô tả :Quản trị công ty đại chúng ở Việt Nam còn ở mức sơ khai, cần cải thiện nhiều hơn. Những chuyển biến về quản trị công ty đại chúng hiện nay chủ yếu nhờ vào sự tăng cường các quy định pháp luật và pháp quy về quản trị công ty tốt. So sánh giữa các ngành trong thị trường Việt Nam thì ngành tài chính có sự kiểm soát tốt về quản trị công ty đại chúng nhiều nhất bởi ngành này có các quy định trong ngành chặt chẽ hơn và giám sát cũng sát sao hơn. Tuy vậy, thời gian gần đây, nhiều công ty niêm yết trên sàn chứng khoán đã bị phá sản hoặc công bố một khoản lỗ lớn như SHC thua lỗ 58 tỷ đồng vào năm 2010, tương đương EPS âm đến 15.000 đồng. EPS năm 2010 của VTA âm tới 6.485 đồng và vốn chủ sở hữu âm tới 1.295 đồng trên một cổ phiếu.

Vui lòng click vào nút TẢI XUỐNG bên dưới để tải tài liệu:

Đề tài Thực trạng vấn đề quản trị công ty đại chúng và xác suất vỡ nợ của các công ty niêm yết trên thị trường chứng khoán Việt Nam