Đề tài Tìm hiểu về chất kháng sinh Enrofloxacin trong nguyên liệu tôm

Số trang: 35
Loại file: pptx
Lượt xem 1373
Lượt tải 162

Thông tin tài liệu

Ngày đăng : 02/04/2018 23:55

Mô tả :Nguyên liệu tôm Tôm là mặt hàng xuất khẩu chủ lực Gồm 12 loài thuộc 6 nhóm Nguyên liệu tôm được phát triển theo 2 hình thức. Đánh bắt Nuôi trồng

Vui lòng click vào nút TẢI XUỐNG bên dưới để tải tài liệu:

Đề tài Tìm hiểu về chất kháng sinh Enrofloxacin trong nguyên liệu tôm