Đề tài Tìm hiểu về Ngân hàng thế giới

Số trang: 99
Loại file: doc
Lượt xem 165
Lượt tải 102

Thông tin tài liệu

Ngày đăng : 27/11/2017 21:40

Mô tả :Cái gọi là cho vay qua “cửa thứ 3” có nghĩa là loại hình cho vay thứ 3 mà ngân hàng thế giới tăng thêm từ 2 loại hình có sẵn. WB vốn có 2 loại hình cho vay, một là loại hình cho vay thông thường do WB xuất vốn với điều kiện chặt chẽ, lãi suất cao; một loại hình khác do tổ chức phụ thuộc WB là Hiệp hội phát triển quốc tế cho vay ưu đãi, điều kiện dễ dàng hơn, không lấy lãi (chỉ thu 0,75% phí thủ tục), hạn vay có thể tới 50 năm. Điều kiện cho vay của loại hình cho vay qua “cửa thứ 3” mới đặt ra này vào khoảng giữa 2 loại hình trên. Tức là điều kiện cho vay cua loại hinh này dễ dàng hơn so với điều kiện cho vay của thông thường của WB. Để cấp các khoản cho vay với lãi suất thấp này phải lập ra “quỹ bù lãi”. Quỹ này do các nước giàu (các nước công nghiệp và các nước sản xuất dầu mỏ tự nguyện ủng hộ). Quỹ này chi cho WB 4% lãi suất. Số chênh lệch giữa lãi suất cho vay thông thường (8,5%) của WB và lãi suất (4%) do quỹ này bù đắp do nước vay nợ gánh chịu. Do đó, thực tế nước vay nợ trả lãi suất thông qua “cửa thứ 3” chỉ có (4,5%). Hạn vay có thể tới 25 năm. Loại hình cho vay này chủ yếu áp dụng đối với nước có thu nhập thấp, tiêu chuẩn về mức thu thấp để được cho vay theo loại hình này là những nước có tổng giá trị sản xuất quốc dân bình quân đầu người trong năm 1972 dưới 375 đô la Mỹ.

Vui lòng click vào nút TẢI XUỐNG bên dưới để tải tài liệu:

Đề tài Tìm hiểu về Ngân hàng thế giới