Đề tài Tính nội lực bản mặt cầu theo phương pháp chính xác bằng phần mềm Midas civil để so sánh với các phương pháp tính nội lực khác trong 22TCN 272-05

Số trang: 76
Loại file: pdf
Lượt xem 162
Lượt tải 77

Thông tin tài liệu

Ngày đăng : 27/11/2017 21:33

Mô tả :Việc áp dụng tiêu chuẩn mới 22TCN 272-05,có tham khảo tiêu chuẩn AASHTO LRFD 1998 , AASHTO LRFD2002 trong tính toán thiết kếkết cầu nói chung và bản mặt cầu nói riêng, còn gặp nhiều bỡngỡ, khó khăn đối với sinh viên ngành Xây Dựng Cầu Đường. Trong tiêu chuẩn cho phép tính nội lực bản mặt cầu bằng nhiều phương pháp, nhưng lại chưa đưa ra được nhân xét chính xác vềcác biện pháp trên. Do đó là một kỹsưthiết kếcầu thì việc lựa chọn và đưa ra một phương pháp hiệu quảtối ưu mang ý nghĩa quan trọng không chỉmang lại hiệu quảvềmặt kinh tế, mà còn nâng cao sự ổn định của kết cấu thượng tầng. Hiện nay cùng với sựphát triển mạnh mẽcủa công nghệthông tin, đã góp phần lớn trong việc sửdụng phương pháp tính đểtính toán kết cấu công trình. Trong đó phương pháp phần tửhữu hạn (Finite Element Method – FEM) là một trong những phương pháp được áp dụng rộng rãi nhất trong việc xây dựng các chương trình phân tích kết cấu, chẳng hạn như: SAP2000, RM2000, Midas civil Và các chương trình này ngày càng được hoàn thiện và phát triển .

Vui lòng click vào nút TẢI XUỐNG bên dưới để tải tài liệu:

Đề tài Tính nội lực bản mặt cầu theo phương pháp chính xác bằng phần mềm Midas civil để so sánh với các phương pháp tính nội lực khác trong 22TCN 272-05