Đề tài Tình trạng nghiện internet ở học sinh trung học cơ sở (THCS) tại thành phố Biên Hoà, tỉnh Đồng Nai

Số trang: 13
Loại file: pdf
Lượt xem 2230
Lượt tải 268

Thông tin tài liệu

Ngày đăng : 18/03/2018 23:46

Mô tả :Nghiện internet đang là một chủ đề mới mẻ và còn nhiều bàn cãi cả trong học thuật lẫn bối cảnh lâm sàng. Nghiện internet dẫn tới nhiều hậu quả nghiêm trọng đối với cuộc sống của người nghiện, nhất là với thanh thiếu niên. Tuy nhiên, tại Việt Nam còn rất ít nghiên cứu về chủ đề này. Nghiên cứu nhằm xác định tỷ lệ nghiện internet ở học sinh THCS tại TP. Biên Hòa, Đồng Nai và mô tả một số đặc điểm của học sinh nghiện internet, sử dụng thiết kế nghiên cứu cắt ngang phân tích với bộ câu hỏi tự điền. Chọn mẫu cụm với cỡ mẫu là 391 học sinh THCS đại diện cho khối trường dân lập và công lập tại TP. Biên Hòa. Kết quả cho thấy tỷ lệ nghiện internet ở học sinh THCS là 12,3%. Học sinh nghiện internet có những biểu hiện tập trung ở việc mất kiểm soát, cảm xúc, và giảm sút chất lượng học tập. Các đặc điểm liên quan đến gia đình, học lực, nguyên nhân, hậu quả của nghiện internet được phân tích trong nghiên cứu. Từ kết quả của nghiên cứu cho thấy rằng cần phải tiếp tục nghiên cứu sâu hơn về chủ đề này. Đồng thời cần phải có sự hỗ trợ từ phía xã hội, nhà trường, gia đình để giảm tình trạng nghiện internet ở học sinh. Nghiên cứu cũng đề xuất cần phải xây dựng một trung tâm chuyên biệt để can thiệp, phòng ngừa với đối tượng này.

Vui lòng click vào nút TẢI XUỐNG bên dưới để tải tài liệu:

Đề tài Tình trạng nghiện internet ở học sinh trung học cơ sở (THCS) tại thành phố Biên Hoà, tỉnh Đồng Nai