Thảo luận: Tính các thành phần phân cực phi tuyến

Số trang: 11
Loại file: pdf
Lượt xem 1651
Lượt tải 203

Thông tin tài liệu

Ngày đăng : 21/02/2018 13:50

Mô tả :Nếu điện trường ngoài E0 , trường của điện tích liên kết là E’. Khi đó điện trường tổng cộng bằng : E=E0 +E’ • véc tơ phân cực có thể xác định bởi : • với là moment dipole của từng phân tử. •• vectơ phân cực điện môi • với hệ số phân cực điện môi hay độ điện cảm của môi trường

Vui lòng click vào nút TẢI XUỐNG bên dưới để tải tài liệu:

Thảo luận: Tính các thành phần phân cực phi tuyến