Đề tài Tổng quan về hệ thống sát hạch và khảo thí trực tuyến ACC online

Số trang: 31
Loại file: pdf
Lượt xem 1949
Lượt tải 232

Thông tin tài liệu

Ngày đăng : 15/03/2018 23:32

Mô tả :• Phần 1: Giới thiệu tổng quan – Tập đoàn FPT – Mô hình sát hạch & khảo sát trực tuyến • Phần 2: Phân tích yêu cầu nghiệp vụ – Yêu cầu chức năng – Quy trình nghiệp vụ – Triển khai hệ thống • Phần 3: Đánh giá kết quả đạt được – Ưu điểm – Nhược điểm

Vui lòng click vào nút TẢI XUỐNG bên dưới để tải tài liệu:

Đề tài Tổng quan về hệ thống sát hạch và khảo thí trực tuyến ACC online