Đồ án Thiết kế và thi công led cube 5x5x5 dùng vi điều khiển at89s52

Số trang: 38
Loại file: pdf
Lượt xem 2800
Lượt tải 343

Thông tin tài liệu

Ngày đăng : 21/02/2018 14:04

Mô tả :Vi điều khiển là một lĩnh vực khá lý thú đối với các bạn sinh viên chuyên ngành Điện tử nói chung. Cùng với sự phát triển của ngành điện tử thì nhiều họ Vi điều khiển đƣợc các hãng sản xuất chíp cho ra đời nhƣ: AT89, AVR của Atmel, PIC của Microchip AT89 là bƣớc phát triển tiếp theo của họ 8051, cùng với sự phát triển đó nhiều ứng dụng về nó đã đƣợc ra đời nhƣ: Mạch báo chuông tiết học, Điều khiển động cơ mà gần với chúng ta hơn đó là những mạch ứng dụng vi điều khiển điều khiển Led đơn đƣợc ứng dụng nhiều trong ngành quảng cáo. Chắc hẳn ai trong chúng ta cũng đã một lần nghe qua từ 3D nhƣ xem phim 3D hay Tivi 3D, và ắt hẳn bạn cũng đã từng nghe qua khối Led 3D hay Led Cube. Ngày nay các ứng dụng về 3D ngày càng rộng rãi, đã thúc đẩy nhiều nhà khoa học đi sâu nghiên cứu và cho ra những sản phẩm ứng dụng công nghệ 3D với chất lƣợng ngày càng đƣợc nâng cao đáp ứng nhu cầu ngà y càng cao của ngƣời dùng vì thế việc nghiên cứu tìm hiểu led 3D đặt nền móng và giúp cho chúng ta hiểu hơn về công nghệ 3D. Trong bài báo cáo này mình sẽ nói rõ hơn về khối led 3D qua đề tài: THIẾT KẾ VÀ THI CÔNG LED CUBE 5X5X5 DÙNG VI ĐIỀU KHIỂN AT89S52. Mục tiêu của đề tài: Tìm hiểu cấu tạo khối led cube từ đó lập trình tạo ra hiệu ứng bắt mắt trong không gian 3 chiều Phƣơng pháp nghiên cứu: - Nghiên cứu và tìm hiểu 89S52 để ứng dụng hiệu ứng led Cube - Thi công và thử nghiệm thực tế

Vui lòng click vào nút TẢI XUỐNG bên dưới để tải tài liệu:

Đồ án Thiết kế và thi công led cube 5x5x5 dùng vi điều khiển at89s52