Đề tài Trình tự giải quyết tranh chấp đất đai giữa hộ gia đình, cá nhân với nhau thuộc thẩm quyền tòa án nhân dân

Số trang: 34
Loại file: ppt
Lượt xem 466
Lượt tải 57

Thông tin tài liệu

Ngày đăng : 13/01/2018 23:07

Mô tả :Tranh chấp đất đai: Là tranh chấp về quyền, nghĩa vụ của người sử dụng đất giữa hai hoặc nhiều bên trong quan hệ đất đai (Điều 3 - LĐĐ 2013). => Biểu hiện sự mâu thuẫn, bất đồng trong việc xác định quyền quản lý, quyền chiếm hữu, quyền sử dụng đối với đất đai, phát sinh trực tiếp hoặc gián tiếp trong lĩnh vực quản lý và sử dụng đất đai.

Vui lòng click vào nút TẢI XUỐNG bên dưới để tải tài liệu:

Đề tài Trình tự giải quyết tranh chấp đất đai giữa hộ gia đình, cá nhân với nhau thuộc thẩm quyền tòa án nhân dân