Luận văn Về các đại số nguyên tố và nửa nguyên tố thỏa mãn đồng nhất thức đa thức

Số trang: 48
Loại file: pdf
Lượt xem 2524
Lượt tải 310

Thông tin tài liệu

Ngày đăng : 21/02/2018 14:22

Mô tả :Posner – Rowen đã chứng minh rằng, một PI – đại số nguyên tố trên một trường có thể nhúng vào một đại số đơn hữu hạn chiều trên tâm của nó như là thứ tự phải và trái trong đại số. Amitsur đã khái quát điều này cho những đại số trên vành, ông đã sử dụng định lí Goldie để làm cơ sở cho những kết quả của mình. Rowen là người có công không nhỏ trong việc làm sáng tỏ vấn đề trên. Ông đã chỉ ra một hình ảnh rõ nét về vành thương, trong đó tâm của vành thương là trường các thương của tâm của vành nguyên tố. Vấn đề trên đã thu hút rất nhiều sự quan tâm của các nhà toán học trên thế giới, trong đó có Small, Martindale Và tất cả đều sử dụng đa thức của Formanek.

Vui lòng click vào nút TẢI XUỐNG bên dưới để tải tài liệu:

Luận văn Về các đại số nguyên tố và nửa nguyên tố thỏa mãn đồng nhất thức đa thức

Tài liệu liên quan