Đề tài Ứng dụng của laser trong y hoc

Số trang: 15
Loại file: pdf
Lượt xem 1684
Lượt tải 197

Thông tin tài liệu

Ngày đăng : 28/02/2018 02:07

Mô tả :1. Các đo bộ tạo phách của màng nhĩ (Heterodyne Measurements of Ear Drums) 2. Chuẩn đoán và chữa trị bệnh ung thư bằng liệu pháp HPD (Cancer Diagnostics and Therapy with the HPD Technique)

Vui lòng click vào nút TẢI XUỐNG bên dưới để tải tài liệu:

Đề tài Ứng dụng của laser trong y hoc