Đề tài Ứng dụng lên men trong công nghệ sản xuất bia

Số trang: 56
Loại file: pdf
Lượt xem 2628
Lượt tải 317

Thông tin tài liệu

Ngày đăng : 09/03/2018 02:47

Mô tả :LỜI MỞ ĐẦU Trong những năm gần đây, cùng với sự phát triển của khoa học kĩ thuật việc ứng dụng những thành tựu công nghệ mới vào thực tiễn sản xuất diễn ra mạnh mẽ và có những bước đột phá. Có thể nói, sự đổi mới liên tục về công nghệ đã trở thành yếu tố then chốt để duy trì sức cạnh tranh cho doanh nghiệp trên thị trường. Công nghệ sản xuất bia cũng không nằm ngoài xu hướng đó. Bia là một mặt hàng có tính cạnh tranh cao trên thị trường đồ uống nói riêng cũng như thị trường tiêu thụ nói chung. Các doanh nghiệp trên thị trường hiện nay cũng không ngừng đổi mới công nghệ nhằm tăng lợi nhuận cho mình cũng như đáp ứng các nhu cầu ngày càng cao của người tiêu dùng.

Vui lòng click vào nút TẢI XUỐNG bên dưới để tải tài liệu:

Đề tài Ứng dụng lên men trong công nghệ sản xuất bia