Đề tài Ứng dụng mô hình tài chính định giá danh mục đầu tư trên thị trường chứng khoán Việt Nam

Số trang: 305
Loại file: pdf
Lượt xem 383
Lượt tải 6

Thông tin tài liệu

Ngày đăng : 27/11/2017 21:46

Mô tả :1.Lý do chọn đềtài : Sau 2007, thịtrường chứng khoán khủng hoảng, thịtrường giảm điểm liên tiếp và vẫn chưa có dấu hiệu hồi phục. Ngoài ra, những tín hiệu từnền kinh tếvĩmô cũng không mấy khảquan. Đểthực hiện mục tiêu kiềm chếlạm phát cho định hướng tăng trưởng biền vững, nhà nước đã tăng lãi suất, thắt chặt chi tiêu. Dẫn đến doanh nghiệp khó khăn trong việc huy động vốn từngân hàng với lãi suất cao. Trong khi đó, thịtrường chứng khoán, một kênh huy động vốn khác của doanh nghiệp, lại cũng chờ, chờnhững tín hiệu khảquan hơn, chờdoanh nghiệp thông báo lợi nhuận để đầu tư. Dẫn đến doanh nghiệp càng không có vốn, mà không có vốn thì không tái đầu tư, thực hiện dựán đểtăng lợi nhuận. Mà doanh nghiệp không tăng lợi nhuận hay có những tín hiệu khảquan khác thì nhà đầu tưkhông đầu tư. Vòng luẩn quẩn này đang diễn ra trên thịtrường. Với mong muốn đóng góp một mô hình hồi quy đa nhân tố đểmục đích đánh giá đúng bản chất của các danh mục đầu tưtrên thịtrường chứng khoán Việt Nam trong giai đoạn hiện nay. Em xin giới thiệu đềtài: “Ứng dụng các mô hình tài chính định giá danh mục đầu tưtrên thịtrường chứng khoán Việt Nam ”. 2. Mục tiêu nghiên cứu : Chúng ta hồi quy các danh mục để định giá, tìm ra danh mục đang định giá thấp để mua vào, còn những danh mục đang nắm giữmà bị định giá cao thì bán ra. Ngoài ra, còn so sánh độphù hợp của các mô hình với tình hình hiện tại trên thịtrường đểra quyết định phù hợp nhất. 3.Phạm vi nghiên cứu Tất cảchứng khoán trên thịtrường chứng khoán Việt Nam từtháng 1 năm 2006 đến tháng 12 năm 2010. 4.Phương pháp nghiên cứu Đềtài sửdụng những phương pháp nghiên cứu sau : • Nghiên cứu cơsởlý thuyết các mô hình CAPM, Fama, Carhart • Thu thập dữliệu từcác nguồn khác nhau. • Thống kê tổng hợp những thông tin thu thập được. • Sau đó dùng phương pháp tổng hợp, so sánh ; phương pháp phân tích suy luận, phương pháp phân tích thống kê, chạy mô hình bằng Eviews để đưa ra những kết luận cụthể.

Vui lòng click vào nút TẢI XUỐNG bên dưới để tải tài liệu:

Đề tài Ứng dụng mô hình tài chính định giá danh mục đầu tư trên thị trường chứng khoán Việt Nam