Đồ án Thiết kế hệ thống xử lý nước thải, giấy tái sinh công ty giấy Tiến Phát công suất 450m3/ngày đêm

Số trang: 84
Loại file: pdf
Lượt xem 1011
Lượt tải 112

Thông tin tài liệu

Ngày đăng : 21/02/2018 15:49

Mô tả :(Bản scan) Giấy là một vật phẩm cần thiết cho cuộc sống với lượng sử dụng của xã hội ngày càng tăng trên toàn cầu. Các hoạt động sản xuất của ngành công nghiệp bột giấy và giấy tiêu thụ nguồn tài nguyên ở mức độ cao và có khả năng gây ra những tác động tới môi trường mà chưa được quản lý chặt chẽ. Nhiều nhà máy sản xuất giấy và bột giấy sử dụng một lượng nước đáng kể và sẽ sinh ra một lượng nước thải lớn.

Vui lòng click vào nút TẢI XUỐNG bên dưới để tải tài liệu:

Đồ án Thiết kế hệ thống xử lý nước thải, giấy tái sinh công ty giấy Tiến Phát công suất 450m3/ngày đêm