Đề tài Vai trò của ASXH đối với người cao tuổi

Số trang: 22
Loại file: docx
Lượt xem 124
Lượt tải 15

Thông tin tài liệu

Ngày đăng : 14/01/2018 00:09

Mô tả :Ở Việt Nam, ASXH là một trong những trụ cột cơ bản trong hệ thống các chính sách xã hội được Đảng và Nhà nước quan tâm xây dựng. ASXH là nhân tố đảm bảo công bằng xã hội. Thực tiễn phát triển đã cho thấy ASXH có vai trò rất lớn trong việc khắc phục những hệ lụy của phân hóa xã hội, tăng cường gắn kết xã hội, sự đồng thuận và đảm bảo ổn định chính trị. Như chúng ta đều biết, đất nước ta đang trên con đường hội nhập và phát triển, chúng ta hướng mục tiêu trở thành nước công nghiệp hóa, hiện đại hóa để có thể sánh vai với các nước phát triển trên thế giới. Bên cạnh những thành tựu về kinh tế - xã hội thì chúng ta đang phải đối mặt với nhiều khó khăn, thách thức nảy sinh từ mặt trái của quá trình phát triển kinh tế - xã hội như phân tầng xã hội, quá trình đô thị hóa không đồng bộ, môi trường bị xuống cấp, thất nghiệp, tệ nạn ma túy,người già neo đơn. Dân số nước ta ngày càng già đi, quá trình già hóa dân số diễn ra nhanh chóng kéo theo đó là số lượng người cao tuổi ngày càng tăng lên gây sực ép đối với nền kinh tê - xã hội.

Vui lòng click vào nút TẢI XUỐNG bên dưới để tải tài liệu:

Đề tài Vai trò của ASXH đối với người cao tuổi