Lồng ghép giáo dục bảo vệ môi trường trong môn Tự nhiên xã hội lớp 3

Số trang: 28
Loại file: pdf
Lượt xem 916
Lượt tải 106

Thông tin tài liệu

Ngày đăng : 21/02/2018 15:56

Mô tả :Môi trường đóng vai trò đặc biệt quan trọng trong đời sống của chúng ta. Giáo dục môi trường là một quá trình thông qua các hoạt động giáo dục hình thành và phát triển ở học sinh sự hiểu biết và quan tâm tới những vấn đề về môi trường, tạo điều kiện cho các em tham gia vào sự phát triển một xã hội bền vững về sinh thái. Giáo dục bảo vệ môi trường nhằm giúp cho mỗi cá nhân và cộng đồng có sự hiểu biết và nhạy cảm về môi trường cùng các vấn đề của nó, những khái niệm cơ bản về môi trường và BVMT, những tình cảm, mối quan tâm trong việc cải thiện và bảo vệ môi trường, những kĩ năng giải quyết cũng như cách thuyết phục các thành viên khác cùng tham gia. Đó cũng chính là hình thành và phát triển ở các em thói quen, hành vi ứng xử văn minh, lịch sự và thân thiện với môi trường, bồi dưỡng cho các em tình yêu thiên nhiên, những xúc cảm và kĩ năng sống bảo vệ môi trường không chỉ ở trường mà là mọi lúc, mọi nơi.

Vui lòng click vào nút TẢI XUỐNG bên dưới để tải tài liệu:

Lồng ghép giáo dục bảo vệ môi trường trong môn Tự nhiên xã hội lớp 3