Đề tài Vai trò của liên hiệp quốc trong quan hệ quốc tế hiện đại

Số trang: 358
Loại file: doc
Lượt xem 429
Lượt tải 5

Thông tin tài liệu

Ngày đăng : 27/11/2017 21:34

Mô tả :Cách đây 65 năm, đông đảo đại diện đến từ 50 quốc gia đã nhóm họp tại San Francisco để đề xuất thành lập một tổ chức quốc tế thay thế cho Hội quốc liên trước đó hoạt động không hiệu quả nhằm dự phòng các cuộc xung đột vũ trang cũng như nhằm ngăn chặn các cuộc chiến như Chiến tranh thế giới thứ nhất và thứ hai không bao giờ xảy ra nữa. Chỉ vài tháng sau đó, Hiến chương của Liên hợp quốc đã được ký, ra đời Tổ chức đa phương này, "một tổ chức được hình thành với hy vọng chấm dứt tai họa chiến tranh cho nhân loại" So với Hội quốc liên, Liên hợp quốc chứng tỏ đầy đủ hơn tính chất toàn cầu (thành phần gồm hầu hết các quốc gia độc lập trên mọi châu lục) và đặc biệt là tính toàn diện của nó: chương trình nghị sự không bó hẹp vào vấn đề duy trì hoà bình, an ninh, mà bao gồm cả việc thúc đẩy hợp tác vì phát triển kinh tế – xã hội của cộng đồng các dân tộc; bản thân hệ thống Liên hợp quốc bao gồm hàng loạt cơ quan, chương trình, quỹ, tổ chức chuyên môn tập trung vào mọi lĩnh vực của đời sống các quốc gia và quan hệ quốc tế ngoài lĩnh vực chính trị - quốc phòng, từ tiền tệ đến nông nghiệp, văn hoá, khoa học – kỹ thuật. Liên hợp quốc đã đề xuất và tham gia giải quyết các vấn đề toàn cầu truyền thống như cấm thử vũ khí hạt nhân toàn diện, giải trừ vũ khí hạt nhân và vũ khí thông thường, gìn giữ hòa bình và giải quyết xung đột, hòa bình Trung Đông, thương mại quốc tế, chống đói nghèo, và phi truyền thống như khủng bố, biến đổi khí hậu, khủng hoảng kinh tế - tài chính toàn cầu và dịch bệnh HIV/AIDS và nhiều loại bệnh lây nhiễm khác. Tổ chức Liên hợp quốc ra đời thực sự có ý nghĩa to lớn trong đời sống chính trị quốc tế trong gần 60 năm qua. Đây là sự kiện quan trọng đánh dấu sự xuất hiện của các hoạt động ngoại giao đa phương hiện đại, một bước ngoặt quyết định trong lịch sử phát triển của nền ngoại giao đa phương nói chung. Sự đóng góp của Liên hợp quốc đối với hoà bình an ninh quốc tế, sự phát triển kinh tế - xã hội của cộng đồng các dân tộc trong 65 năm qua là rất đáng kể.

Vui lòng click vào nút TẢI XUỐNG bên dưới để tải tài liệu:

Đề tài Vai trò của liên hiệp quốc trong quan hệ quốc tế hiện đại