Đề tài Vai trò sinh học của lipip tạp

Số trang: 20
Loại file: doc
Lượt xem 476
Lượt tải 49

Thông tin tài liệu

Ngày đăng : 21/02/2018 13:01

Mô tả :Lipit là chất có vai trò quan trọng đối với sinh học nói chung và đối với con người nói riêng như trong nhu cầu ăn uống hằng ngày nó chiếm từ 15%-30% trên tổng năng lượng cung cấp từ khẩu phần ăn hằng ngày. Nó là một trong ba thành phần cấu thành nền bữa ăn hằng ngày( protein, lipit, gluxit) và trong hoạt động sinh lí của cơ thể.Trong cơ thề người lipit đóng một vai trò hết sức quan trọng cấu thành nên một số chất cần thiết cho quá trình hoạt động của một”nhà máy” hết sức phức tạp. Chúng em sẽ trình bày sơ lược về lipit những chức năng cũng như vai trò của nó trong sinh học thông qua đề tài “ VAI TRÒ SINH HỌC CỦA LIPIT TẠP”

Vui lòng click vào nút TẢI XUỐNG bên dưới để tải tài liệu:

Đề tài Vai trò sinh học của lipip tạp