Đề tài Bệnh thối quả ca cao – Moniliophthora roreri (vô tính Monilia roreri)

Số trang: 16
Loại file: pptx
Lượt xem 597
Lượt tải 67

Thông tin tài liệu

Ngày đăng : 21/02/2018 13:15

Mô tả :Cacao là một loại cây trồng quan trọng ở vùng khí hậu nhiệt đới như Mỹ Latinh. Gây hại nghiêm trọng ở phần phía tây nam của Nam Mỹ.

Vui lòng click vào nút TẢI XUỐNG bên dưới để tải tài liệu:

Đề tài Bệnh thối quả ca cao – Moniliophthora roreri (vô tính Monilia roreri)