Đề thi cầu bê tông

Số trang: 71
Loại file: pdf
Lượt xem 93
Lượt tải 1

Thông tin tài liệu

Ngày đăng : 27/11/2017 21:41

Mô tả :(Bản scan) Phần bài tập ứng dụng: a- Chọn cấu tạo và các kích thước cơ bản của mặt cắt ngang kết cấu nhịp, bố trí dầm ngang, lề người đi, lan can,.. b- Tính toán mô men tại mặt cắt giữa nhịp của dầm giữa do tác dụng của tĩnh tải, hoạt tải và người đi theo TTGH Cường độ I (Cho trước hệ số phân bố cho moomen của dầm giữa của hoạt tải Km= 0,64, của người đi bộ Kp=1,5)

Vui lòng click vào nút TẢI XUỐNG bên dưới để tải tài liệu:

Đề thi cầu bê tông