Đề xuất sửa đổi, bổ sung qui định liên quan đến nguyên tắc thiện chí trong Bộ luật dân sự Việt Nam năm 2005

Số trang: 9
Loại file: pdf
Lượt xem 86
Lượt tải 9

Thông tin tài liệu

Ngày đăng : 27/11/2017 22:33

Mô tả :Đềxuất sửa đổi, bổsung nhằm phát huy cao nhất hiệu quả điều chỉnh của nguyên tắc thiện chí trong BLDS là việc làm hết sức cần thiết bởi thiện chí là một nguyên tắc có ý nghĩa quan trọng đặc biệt trong điều chỉnh các quan hệdân sựnói chung và quan hệhợp đồng nói riêng, góp phần bảo đảm vai trò nền tảng của BLDS Việt Nam trong hệthống luật tư, giúp BLDS tương lai có tính ổn định, tính khái quát và tính dựbáo cao, tương thích với pháp luật quốc tếtrong lĩnh vực dân sự, đáp ứng yêu cầu hội nhập quốc tế.

Vui lòng click vào nút TẢI XUỐNG bên dưới để tải tài liệu:

Đề xuất sửa đổi, bổ sung qui định liên quan đến nguyên tắc thiện chí trong Bộ luật dân sự Việt Nam năm 2005

Tài liệu liên quan