Đồ án Các quá trình sản xuất axit nitric

Số trang: 51
Loại file: docx
Lượt xem 944
Lượt tải 105

Thông tin tài liệu

Ngày đăng : 15/03/2018 23:59

Mô tả :Mở Đầu Axit nitric là một axit có tầm quan trọng trong ngành công nghệ hóa học. Axit nitric là một sản phẩm trung gian trong quá trình chế tạo một số loại phân đạm, đồng thời cũng là một hóa chất cơ bản, dùng làm nguyên liệu trong quá trình sản xuất một loạt hóa phẩm khác. Axit nitric được dùng rất nhiều để sản xuất phân đạm, thuốc nổ. HNO3 đậm đặc dùng để điều chế các hợp chất nitro dùng trong công nghiệp sản xuất các chất màu và nhiều hợp chất khác. Là một axit vô cơ cực kỳ quan trọng trong đời sống. Trong phòng thí nghiệm người ta điều chế HNO3 đi từ NaNO3 với H2SO4 (đặc nóng) thu được hơi HNO3. Sau đó hơi HNO3 được dẫn vào bình làm lạnh và ngưng tụ lại.

Vui lòng click vào nút TẢI XUỐNG bên dưới để tải tài liệu:

Đồ án Các quá trình sản xuất axit nitric