Đề tài Xây dựng một quy trình thu nhận và khảo sát tính hiệu điện tim bằng thiết bị Biopac

Số trang: 89
Loại file: pdf
Lượt xem 1064
Lượt tải 130

Thông tin tài liệu

Ngày đăng : 21/02/2018 13:28

Mô tả :Trong những năm 60 của thế kỉ trước kỹ thuật điện tâm đồ đã được phát triển giúp cho việc chẩn đoán các bệnh lí tim mạch. Điện tâm đồ là đồ thị ghi lại các biến thiên của dòng điện do tim phát ra trong hoạt động co bóp. Máy ghi sóng điện tim ra đời với nhiệm vụ tiếp nhận, ghi lại tín hiệu điện tế bào do tim phát ra, trên cơ sở đó bác sĩ có thể chẩn đoán những bất thường của tim và một số bệnh lí về tim mạch. Ngày nay, ứng dụng những thành tựu của công nghệ thông tin và kỹ thuật số, thiết bị ghi sóng điện tim đã trở nên hiện đại hơn với nhiều tính năng và dễ dàng sử dụng, giúp cho việc ghi sóng điện tim nhanh chóng và chính xác. Đề tài đã xây dựng một quy trình thu nhận và khảo sát tính hiệu điện tim bằng thiết bị BIOPAC cũng như tổng hợp một tài liệu nhằm hướng dẫn người đọc quan tâm tiếp cận đến lĩnh vực này. Khảo sát tín hiệu điện tim bằng thiết bị BIOPAC MP30 cùng với phần mềm BIOPAC BLS 3.7, trên cơ sở đó xác định các thông số của tín hiệu điện tim nhằm thử nghiệm đánh giá đó là tín hiệu bình thường hay tín hiệu bệnh lí. Với mục tiêu trên, những nhiệm vụ chính đề ra đối với luận văn bao gồm: - Khảo sát cơ sở vật lý về điện tim và tín hiệu điện tim. Trình bày nguyên lý về điện sinh lý của điện tâm đồ. - Khảo sát thiết bị BIOPAC MP30 và khả năng thu nhận tín hiệu điện tim trong phòng thí nghiệm. - Khảo sát phần mềm BIOPAC BLS 3.7 và các chức năng xử lý tín hiệu y sinh

Vui lòng click vào nút TẢI XUỐNG bên dưới để tải tài liệu:

Đề tài Xây dựng một quy trình thu nhận và khảo sát tính hiệu điện tim bằng thiết bị Biopac