Đồ án hóa công: Thiết kế hệ thống chưng luyện

Số trang: 100
Loại file: pdf
Lượt xem 1007
Lượt tải 113

Thông tin tài liệu

Ngày đăng : 09/03/2018 02:37

Mô tả :LỜI MỞ ĐẦU Ngày nay cùng với sự phát triển của khoa học kỹ thuật, nền công nghiệp đã mang lại cho con người những lợi ích vô cùng to lớn về vật chất và tinh thần. Để nâng cao đời sống nhân dân, để hòa nhập chung với sự phát triển chung của các nước trong khu vực cũng như trên thế giới Đảng và Nhà nước ta đã đề ra mục tiêu công nghiệp hóa và hiện đại hóa đất nước. Trong tiến trình công nghiệp hóa hiện đại hóa đất nước những ngành mũi nhọn như công nghệ thông tin, công nghệ sinh học, công nghệ điện tử tự động hóa công nghệ hóa giữ vai trò quan trọng trong việc sản xuất các sản phẩm phục vụ cho nền kinh tế quốc dân, tạo tiền đề cho nhiều ngành khác phát triển.

Vui lòng click vào nút TẢI XUỐNG bên dưới để tải tài liệu:

Đồ án hóa công: Thiết kế hệ thống chưng luyện