Đề tài Quản trị sản xuất chất lượng

Số trang: 20
Loại file: ppt
Lượt xem 1695
Lượt tải 206

Thông tin tài liệu

Ngày đăng : 21/02/2018 13:12

Mô tả :Là một hệ thống quản lý hàng tồn kho Cung cấp chính xác về thời điểm giao hàng và số lượng cần giao Giảm đi chi phí không cần hiết giữa các công đoạn Giảm thiểu được chi phí tồn kho và chi phí thiệt hại do thiếu NVL

Vui lòng click vào nút TẢI XUỐNG bên dưới để tải tài liệu:

Đề tài Quản trị sản xuất chất lượng