Đồ án Khai thác phần mềm PSIM - Mô phỏng mạch điện tử công suất

Số trang: 77
Loại file: docx
Lượt xem 2607
Lượt tải 325

Thông tin tài liệu

Ngày đăng : 13/01/2018 23:47

Mô tả :Trong những năm gần đây, mô hình hóa trở thành phương pháp rất hiệu quả trong nghiên cứu khoa học, trong thực tế sản xuất cũng như trong phục vụ giảng dạy và học tập. Trên thị trường thế giới cũng đã xuất hiện rất nhiều phần mềm Thiết kế - Mô phỏng mạch điện tử công suất. Có thể kể ra các phần mềm như : PSPICE, TINA, MATLAB, SIMSEN, SUCCES, PSIM Các phần mềm này chính là công cụ để giúp các kỹ sư, các nhà sản xuất tối ưu hóa công việc của mình, từ đó tạo ra những sản phẩm điện tử chính xác, đáng tin cậy và giá thành thấp. Ở nhiều trường Đại Học và Cao Đẳng việc mô phỏng mạch điện tử còn nhiều khó khăn vì thiếu về trang thiết bị thực hành. Nhiều thiết bị mô phỏng cũ, số lượng module ít nên không đáp ứng được hết các nhu cầu về giảng dạy và học tập. Đồ án môn hoc với đề tài: “Khai thác phần mềm PSIM - mô phỏng mạch điện tử công suất”. Với những mục tiêu sau: - Giới thiệu về phần mềm và ứng dụng của phần mềm PSIM - Giúp sinh viên sử dụng phần mềm này để hiểu rõ hơn lý thuyết đã học. - Phục vụ cho mục đích nghiên cứu,học tập để nâng cao trình độ của bản thân. Đồ án được trình bày thành 5 chương: Chương 1: Tổng quan về một số phần mềm mô phỏngmạch điện tử công suất. Chương 2: Giới thiệu về phần mềm PSIM. Chương 3: ứng dụng phần mềm PSIM mô phỏng mạch chỉnh lưu có điều khiển Chương 4: Kết luận và đề xuất.

Vui lòng click vào nút TẢI XUỐNG bên dưới để tải tài liệu:

Đồ án Khai thác phần mềm PSIM - Mô phỏng mạch điện tử công suất