Đề tài Quang phổ học biến điệu

Số trang: 37
Loại file: pdf
Lượt xem 101
Lượt tải 9

Thông tin tài liệu

Ngày đăng : 21/02/2018 13:05

Mô tả :Mô hình hóa thế tương tác giữa electron và môi trường tinh thể, giải phương trình Schrodinger tìm hàm riêng và trị riêng. Kiểm tra lại kết quả tính toán bằng thực nghiệm > Chiếu ánh sáng vào vật liệu, đoán nhận phổ và phân tích (phương pháp quang phổ)

Vui lòng click vào nút TẢI XUỐNG bên dưới để tải tài liệu:

Đề tài Quang phổ học biến điệu