Đồ án Khu ký túc xá 8 tầng trường đại học Hải Phòng

Số trang: 207
Loại file: pdf
Lượt xem 745
Lượt tải 92

Thông tin tài liệu

Ngày đăng : 13/01/2018 23:44

Mô tả :1. Tên công trình: Nhà Ký Túc Xá Tr-ờng Đại Học Hải Phòng. - Công trình là khu ký túc xá 8 tầng tr-ờng Đại Học Hải Phòng nằm trong dự án mở rộng của tr-ờng Đại Học Hải Phòng trong t-ơng lai. 2. Địa điểm xây dựng: Tr-ờng Đại Học Hải Phòng. 3. Địa điểm xây dựng và vị trí giới hạn: - Địa điểm xây dựng công trình :171- Phan Đăng L-u- Kiến An - Hải Phòng. - Vị trí giới hạn: + Khối nhà 8 tầng đ-ợc bố trí nằm dọc theo tuyến đ-ờng vào tr-ờng, mép ngoài cùng của công trình cách chỉ giới đ-ờng đỏ trục đ-ờng 20m. + Khối nhà 8 tầng nằm theo h-ớng Đông Nam - Tây Bắc. Phía tr-ớc là giảng đ-ờng khu C. + Phía góc Đông Bắc là trung tâm giáo dục quốc phòng. + Phía góc tây nam là tuyến đ-ờng Đại Hồng Môn. + Sân đ-ờng nội bộ, bãi để xe đ-ợc đổ bê tông Asphan.

Vui lòng click vào nút TẢI XUỐNG bên dưới để tải tài liệu:

Đồ án Khu ký túc xá 8 tầng trường đại học Hải Phòng