Luận văn Điểm bất động của một số lớp ánh xạ đa trị

Số trang: 43
Loại file: pdf
Lượt xem 1700
Lượt tải 209

Thông tin tài liệu

Ngày đăng : 21/02/2018 14:42

Mô tả :Nhiều hiện tượng trong tự nhiên và xã hội dẫn đến việc nghiên cứu sự tồn tại, duy nhất và xây dựng xấp xỉ cho các phương trình phi tuyến. Phương pháp điểm bất động là một trong các phương pháp quan trọng và hữu hiệu nhất để chứng minh sự tồn tại và nghiên cứu cấu trúc tập nghiệm của các lớp phương trình phi tuyến khác nhau. Lý thuyết điểm bất động ra đời từ những năm 1920, được phát triển và hoàn thiện cho tới ngày nay để có thể áp dụng cho ngày càng nhiều lớp phương trình. Cùng với sự phát triển của khoa học và do nhu cầu phát triển nội tại của Toán học, các ánh xạ đa trị đã được đưa vào nghiên cứu từ những năm 1950. Chúng là công cụ hữu hiệu để mô tả nhiều hiện tượng của tự nhiên, xã hội, kinh tế Từ đó nảy sinh ra yêu cầu phát triển các phương pháp nghiên cứu với ánh xạ đa trị, trong đó có phương pháp điểm bất động. Cho đến nay, lý thuyết điểm bất động cho các ánh xạ đa trị đã thu được nhiều kết quả có giá trị . Tuy nhiên đây vẫn là hướng nghiên cứu đang được các nhà Toán học quan tâm nghiên cứu và hứa hẹn được tới những kết quả thú vị về lý thuyết cũng như ứng dụng

Vui lòng click vào nút TẢI XUỐNG bên dưới để tải tài liệu:

Luận văn Điểm bất động của một số lớp ánh xạ đa trị

Tài liệu liên quan