Đồ án môn học Điện tử ứng dụng: Ổn áp Buck

Số trang: 31
Loại file: pdf
Lượt xem 1631
Lượt tải 185

Thông tin tài liệu

Ngày đăng : 15/03/2018 23:31

Mô tả :PHẦN A : PHẦN LÝ THUYẾT 1. Tổng quan về ổn áp xung: 1.1 Khái niệm: Ổn áp xung còn gọi là ổn áp đóng ngắt, là ổn áp dựa trên nguyên lý hồi tiếp (nguyên lý bù), trong đó phần tử điều chỉnh làm việc ở chế độ xung. Ổn áp xung có những ưu điểm vượt trội so với ổn áp tuyến tính như sau: Ưu điểm: - Có tổn hao ít nên hiệu suất cao (thường trên 80%) - Độ ổn định cao do phần tử điều khiển làm việc ở chế độ xung - Thể tích và trọng lượng bộ nguồn nhỏ Nhược điểm chính của ổn áp xung: - Phân tích, thiết kế phức tạp - Bức xạ sóng, can nhiễu trong dải tần số rộng do đó cần có bộ lọc xung ở ngõ vào nguồn và bộ nguồn phải được bọc kim.

Vui lòng click vào nút TẢI XUỐNG bên dưới để tải tài liệu:

Đồ án môn học Điện tử ứng dụng: Ổn áp Buck