Đồ án Nghiên cứu Quy hoạch tổng thể an toàn giao thông đường bộ tại Việt Nam

Số trang: 34
Loại file: pdf
Lượt xem 125
Lượt tải 36

Thông tin tài liệu

Ngày đăng : 27/11/2017 21:20

Mô tả :Thực tiễn tại Việt Nam - Tai nạn giao thông là một loại “thảm họa” do con người gây ra (Man-made disaster). Thống kê của bệnh viện Việt Đức năm 2006 có 19.653 nạn nhân TNGT vào cấp cứu tại bệnh viện, trung bình mỗi ngày có 53 nạn nhân, cứ26 phút có một nạn nhân vào cấp cứu. Theo thống kê của bệnh viện ChợRẫy từ1/1/2003 đến 31/12/2007 (5 năm) có tổng cộng 139.011 nạn nhân TNGT vào cấp cứu (7.959 người chết do TNGT tại bệnh viện); trung bình mỗi năm có 27.802 nạn nhân, mỗi ngày có 76 nạn nhân; cứ19 phút lại có một nạn nhân bịTNGT vào bệnh viện. Nhưvậy là nếu chỉtính sốnạn nhân TNGT vào cấp cứu tại hai bệnh viện trung ương tại Hà Nội và thành phốHồChí Minh cảnăm 2006 đã có 47.455 gấp 4,2 lần sốbịthương của cảnước được công bốchính thức là 11.286 người. Điều cần lưu ý là hầu hết sốnạn nhân vào cấp cứu tại hai bệnh viện trung ương nói trên đều là những tai nạn nặng do các địa phương chuyển về, hầu nhưkhông có các vụva chạm nhẹ. - Sốliệu cập nhật TNGT 10 ngày giữa tháng 1 năm 2008 tại bệnh viện Việt Đức (Hà nội) và ChợRẫy (thành phốHCM) trung bình mỗi ngày tại hai bệnh viện này đã có 121 nạn nhân TNGT vào cấp cứu (vượt xa sốtrung bình bịthương do TNGT mỗi ngày năm 2007 vừa công bốlà 29 người/ngày (10.546/365 ngày) - BộY tếthống kê 650 bệnh viện trên cảnước năm 2006 có 140.447 nạn nhân TNGT vào cấp cứu (sốcông bốchính thức trên báo chí là 11.288). Trung bình mỗi ngày cảnước có 384 nạn nhân TNGT, cứ4 phút lại có một nạn nhân TNGT vào cấp cứu. Con sốnày vượt xa sốvào cấp cứu và chết do các bệnh truyền nhiễm và thiên tai, thảm họa khác trên cảnước. BộY tếđã thu thập sốliệu trong sổtửvong (sổA6) tại 9.483 xã trên cảnước thấy nguyên nhân chết do TNGT là 17.829 người1(cao hơn con sốcông bốchính thức năm 2006 là 12.757 người chết do TNGT).

Vui lòng click vào nút TẢI XUỐNG bên dưới để tải tài liệu:

Đồ án Nghiên cứu Quy hoạch tổng thể an toàn giao thông đường bộ tại Việt Nam