Đề tài Sinh lí học thực vật - Trao đổi khoáng ở thực vật

Số trang: 39
Loại file: pptx
Lượt xem 1166
Lượt tải 142

Thông tin tài liệu

Ngày đăng : 21/02/2018 13:10

Mô tả :Khái niệm về dinh dưỡng khoáng và Nitơ Vai trò sinh lí của các nguyên tố dinh dưỡng khoáng và nito đối với thực vật. Vai trò sinh lí và quá trình đồng hóa Nitơ ở thực vật Sự xâm nhập của chất khoáng vào rễ cây. Các điều kiện ảnh hưởng đến sự hút khoáng của thực vật Cơ sở sinh lí cuả việc bón phân hợp lí cho cây trồng

Vui lòng click vào nút TẢI XUỐNG bên dưới để tải tài liệu:

Đề tài Sinh lí học thực vật - Trao đổi khoáng ở thực vật