Đồ án Nghiên cứu xây dựng, tính toán, mô phỏng khảo sát hệ thống điều khiển tự động ổn định tốc độ dùng hệ truyền động điện một chiều máy phát động cơ

Số trang: 47
Loại file: pdf
Lượt xem 837
Lượt tải 94

Thông tin tài liệu

Ngày đăng : 15/03/2018 23:28

Mô tả :Kỹ thuật điều khiển tự động hóa có vai trò rất quan trọng trong phát triển kỹ thuật, công nghệ hiện đại. Hiểu và nắm bắt được các kiến thức cơ sở xây dựng nên hệ thống điều khiển tự động là yêu cầu cần thiết và không thể thiếu trong chương trình học tập của sinh viên các trường đại học kỹ thuật nói chung

Vui lòng click vào nút TẢI XUỐNG bên dưới để tải tài liệu:

Đồ án Nghiên cứu xây dựng, tính toán, mô phỏng khảo sát hệ thống điều khiển tự động ổn định tốc độ dùng hệ truyền động điện một chiều máy phát động cơ