Đề tài Lưỡng ổn định quang optical bistability

Số trang: 14
Loại file: pdf
Lượt xem 567
Lượt tải 67

Thông tin tài liệu

Ngày đăng : 21/02/2018 13:52

Mô tả :Lưỡng ổn định quang là 1 khái niệm đặc trưng của 1 số thiết bị quang học mà có thể có hai trạng thái truyền cộng hưởng và ổn định, phụ thuộc vào cường độ của chùm sáng đưa vào. Nhờ vào chu trình làm trễ đẳng nhiệt mà lưỡng ổn định quang là 1 hiện tượng ổn định, điển hình và khép kín của thiết bị. Nhờ vào khả năng lưu trữ thông tin mà các thiết bị lưỡng ổn định được ứng dụng trong lĩnh vực truyền thông tin quang, khả năng lưu trữ và pulse shapers. Lưỡng ổn định quang được tạo ra bởi 2 nguyên nhân: tương tác phi tuyến trong trường nguyên tử và hiệu ứng hồi tiếp trong tụ quang học

Vui lòng click vào nút TẢI XUỐNG bên dưới để tải tài liệu:

Đề tài Lưỡng ổn định quang optical bistability