Đề tài Khảo sát các thông số của hệ phổ kế gamma với đầu dò bán dẫn ge siêu tinh khiết (hpge) gc2018

Số trang: 55
Loại file: pdf
Lượt xem 2667
Lượt tải 329

Thông tin tài liệu

Ngày đăng : 21/02/2018 13:09

Mô tả :Để đầu dò làm việc thì phải áp vào một hiệu điện thế phân cực ngược. Hiệu điện thế này tạo ra một điện trường để tụ điện tích trong quá trình hoạt động của đầu dò. Cường độ điện trường liên quan đến độ rộng vùng nghèo của đầu dò. Với cường độ điện trường đủ mạnh sẽ tạo ra vùng nghèo đủ lớn và các hạt tải tụ tập hoàn toàn về hai điện cực. Khi điện thế phân cực thấp, biên độ tăng theo điện thế phân cực. Nếu tiếp tục tăng hiệu điện thế phân cực đến một mức độ nào đó thì tất cả điện tích tạo ra bởi bức xạ đều tập trung về các điện cực. Vùng điện thế này gọi là miền bão hòa .

Vui lòng click vào nút TẢI XUỐNG bên dưới để tải tài liệu:

Đề tài Khảo sát các thông số của hệ phổ kế gamma với đầu dò bán dẫn ge siêu tinh khiết (hpge) gc2018